Likumdošana

Likumi:

Dzīvnieku aizsardzības likums

Veterinārmedicīnas likums 

MK noteikumi: 

Nr.491 -  Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Nr.1203 -  Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība 

Nr.266 -  Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

Nr.959 -  Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās  

Nr.428 -  Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai

Nr.407 -  Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību  

Nr.588 -  Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam  

Nr.1079 -  Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi 

Nr.407 - Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību. 

 

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzticības tālrunis: 67027402 (automātiskais atbildētājs, visu diennakti), fiksē, izskata un pārbauda ziņas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Rīgas pilsētā.

Lai sniegtu ziņas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem ārpus Rīgas pilsētas, zvanīt PVD reģionālajām nodaļām. 

Gadījumos, kad Rīgas iedzīvotāji sastopas ar cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai to labturības pārkāpumiem, ir iespējams zvanīt uz Rīgas pašvaldības policijas uzticības tālruni: 67037555.

Ja Jūs sastopaties ar situāciju un redzat, ka pāri tiek darīts dzīvniekam, lūdzu, nepalieciet vienaldzīgi un ziņojiet par to attiecīgajām pašvaldības vai valsts policijas un Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldēm. Rakstiet iesniegumu arī Latvijas Kinoloģiskās federācijas dzīvnieku aizsardzības grupai, Rīga, Juglas iela 18, LV 1064.